Skip to main content
Rok ZI
29.09.2023.
Produžen rok za predaju Završnog izvještaja za korisnike BTP-22

Rok za predaju Završnog izvještaja za korisnike Programa podrške poljoprivrednicima BTP-22 produžen je do 31. oktobra 2023. godine. Fondacija je odlučila da produži rok do kojeg poljoprivrednici mogu da podnesu Završni izvještaj za finansijsku i faktičku realizaciju nabavki iz prvog Javnog poziva, jer većina poljoprivrednika do ovog trenutka nije podnijela izvještaj kroz elektronski POS sistem Fondacije za provođenje projekta.

Imajući u vidu da je elektronsko podnošenje prijava i upravljanje realizacijom projekata izazov za većinu poljoprivrednika u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, te da dio nabavki još nije realizovan, Fondacija će izaći u susret poljoprivrednicima produženjem roka za podošenje Završnog izvještaja do 31. oktobra 2023, s napomenom da opšti rok neće biti produžen nakon ovog datuma.

Svi korisnici Programa podrške BTP-22 koji iz objektivnih i opravdanih razloga ne budu u mogućnosti da podnesu Završni izvještaj do 31. oktobra 2023. imaju priliku da podnesu individualni Zahtjev za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u dijelu Ugovora koji se odnosi na produženje roka za podnošenje Završnog izvještaja, navodeći razloge i okolnosti kojim argumentuju zahtjev za produženje roka. Fondacija će razmotriti svaki zahtjev i obavijestiti svakog korisnika o odluci. Poljoprivrednici kojim bude odobren Zahtjev za izmjenu ugovora i produženje roka biće u obavezi da potpišu aneks Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim će produženje roka biti i formalno-pravno regulisano na zahtjev korisnika.

Obaveza podnošenja Završnog izvještaja propisana je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava između korisnika programa podrške i Fondacije i predstavlja ključnu ugovornu obavezu kojom korisnici dokazuju Fondaciji da su sredstva koja je Fondacija uplatila za odobrene nabavke iskorištena u skladu s ciljevima i propisima iz Javnog poziva BTP-22. Kršenje navedene obaveze značilo bi ozbiljno kršenje Ugovora iz tačke 5.5 Ugovora s korisnicima i povlači pravo Fondacije za jednostrani raskid Ugovora i pravne posljedice vraćanja kompletnog iznosa Bespovratnih sredstava propisanog u tački 5.6 Ugovora.