Skip to main content
Dopune aplikacija
23.12.2022.
Obavještenje za podnosioce aplikacije

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače koji su podnijeli prijave za bespovratna sredstva iz Programa podrške Vlade Mađarske poljoprivrednicima u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BTP-22 

Fondacija za održivi razvoj „Progressus” obavještava sve podnosioce prijava da je prvi nivo pregleda prijava na Javni poziv u završnoj fazi, te da u sljedećim (radnim) danima budu dostupni za eventualne dodatne informacije i dopune u slučaju da njihova podnesena prijava nije u potpunom skladu s propisima iz Javnog poziva. 

Fondacija u prvom nivou kontrole pregleda da li sve prijave ispunjavaju formalno-pravne uslove, te da li su prijave ispunjene na odgovarajući način, kao i da li je dostavljena sva dokumentacija u skladu s pravilima i uslovima propisanim u Javnom pozivu. Ukoliko prilikom kontrole Fondacija utvrdi da pojedine prijave nisu popunjene na odgovarajući način, te da nedostaju traženi podaci i dokumenti, osoblje Fondacije kontaktiraće podnosioce prijava kako bi imali priliku da dostave potrebne podatke ili dokumente i na taj način dopune svoju prijavu prije daljeg razmatranja. Prijave za koje bude utvrđeno da ne ispunjavaju osnovne uslove Javnog poziva biće odbijene u prvom koraku, ali procenat takvih prijava u ovom trenutku je mali. Svi manji formalni nedostaci u vezi s podnesenim prijavama koji su uočeni u prvoj fazi pregleda prijava neće uticati na konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstva, ukoliko poljoprivrednici u odgovarajućem roku na zahtjev Fondacije dopune svoje prijave.

Bilo bi korisno da podnosioci prijava u narednom periodu obrate posebnu pažnju na kanale komunikacije za koje su ostavili kontakte u POS sistemu za apliciranje (nalog na POS sistemu, e-mail, br. telefona), te da u roku od 8 dana kroz POS sistem odgovore na tražene dopune.

Sve prijave nakon završetka formalno-pravne provjere i eventualnih dopuna biće proslijeđene na stručno ocjenjivanje nezavisnoj komisiji, koja će pregledati sadržaj projektnih zadataka u prijavama, a na osnovu čega će biti formirana rang lista za dodjelu bespovratnih sredstava. Rang lista će nakon konačnog odobrenja organizacije mađarske Vlade CED, biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Fondacije forsrpska.org do kraja februara 2023. godine.

Sve nove informacije biće pravovremeno objavljene na internet stranici Fondacije forsrpska.org, a svi podnosioci prijave u svakom trenutku se mogu obratiti Fondaciji za sva pitanja koja imaju na info@forsrpska.org ili 051/264-820 radnim danima, od 8.00 do 16.00.