Skip to main content
Obaveza korisnika prvog Javnog poziva
19.10.2023.
OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE BTP-22: Nedostavljanje Završnog izvještaja je ozbiljno kršenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Korisnici Programa podrške BTP-22 koji imaju objektivne i opravdane razloge zbog kojih nisu u mogućnosti da dostave Završni izvještaj do 31. oktobra 2023. imaju priliku da podnesu individualni Zahtjev za izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u dijelu Ugovora koji se odnosi na produženje roka za podnošenje Završnog izvještaja. Navedeni Zahtjev mora biti podnesen najkasnije do 31. oktobra 2023. i može biti podnesen kroz POS sistem, u dijelu „Provođenje projekta/Zahtjev za izmjene“ ili dostavljanjem pisanog i potpisanog Zahtjeva za izmjene na elektronsku adresu Fondacije info@forsrpska.org, poštom ili lično u kancelarije Fondacije. Zahtjev treba da sadrži razloge i okolnosti kojim se argumentuje zahtjev za produženje roka, kao i priloženi dokaz kojim se potkrepljuju navedeni razlozi i okolnosti.

 

Fondacija će razmotriti svaki zahtjev i obavijestiti svakog korisnika o odluci. Poljoprivrednici kojim bude odobren Zahtjev za izmjenu ugovora i produženje roka biće u obavezi da potpišu aneks Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim će produženje roka biti i formalno-pravno regulisano na zahtjev korisnika.

 

Obaveza podnošenja Završnog izvještaja propisana je Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava između korisnika programa podrške i Fondacije i predstavlja ključnu ugovornu obavezu kojom korisnici dokazuju Fondaciji da su sredstva koja je Fondacija uplatila za odobrene nabavke iskorištena u skladu s ciljevima i propisima iz Javnog poziva BTP-22. Kršenje navedene obaveze značilo bi ozbiljno kršenje Ugovora iz tačke 5.5 Ugovora s korisnicima i povlači pravo Fondacije za jednostrani raskid Ugovora i pravne posljedice vraćanja kompletnog iznosa Bespovratnih sredstava propisanog u tački 5.6 Ugovora.

 

Redovan opšti rok koji važi za sve korisnike Programa podrške BTP-22 za predaju Završnog izvještaja je 31. oktobar 2023. godine i neće u opštem obimu biti produžen nakon ovog datuma, nego samo prema pojedinačnim opravdanim zahtjevima korisnika.