Skip to main content
Obavještenje o aplikacijama
16.03.2023.
Obavještenje o statusu predanih aplikacija

Više od 90 odsto prijava na Javni poziv BTP-22 ispunjava formalno-pravne uslove Javnog
poziva i proslijeđene su na stručno ocjenjivanje,
u okviru kojeg stručnjaci iz oblasti
poljoprivrede i međunarodnih projekata pregledaju sadržajni dio podnesenih prijava,
odnosno predstavljanje dosadašnje poljoprivredne proizvodnje, te planova koje su
poljoprivredni proizvođači opisali u svojim prijavama.

Stručno ocjenjivanje je faza pregleda
prijava koju obavljaju stručnjaci iz fondacije koja već nekoliko godina provodi razvojne
programe Vlade Mađarske u Srbiji, te nezavisna komisija koju je formirala Fondacija
„Progressus“ i koju čini 5 profesora i asistenata s Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci s
iskustvom u međunarodnim projektima.

Dvije trećine prijava već je ocijenjeno, a očekuje se da će ocjenjivanje svih prijava biti

završeno do kraja marta 2023. godine.

Po završetku stručnog ocjenjivanja, Fondacija će partnerskoj organizaciji Vlade Mađarske
CED, koja je i grantovski sponzor projekta, proslijediti rang listu svih prijava s informacijom o
ispunjenosti formalno-pravnih uslova, te broju bodova dobijenom u stručnom ocjenjivanju,
nakon čega će CED donijeti konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluka se očekuje u prvoj polovini aprila 2023. godine i biće objavljena na zvaničnoj internet
stranici Fondacije forsrpska.org
isti dan kad je CED dostavi Fondaciji. Ubrzo nakon objave
rang liste slijedi potpisivanje ugovora korisnika s Fondacijom, a potom i realizacija nabavke
traženih mašina, opreme i alata.

Fondacija je u decembru 2022. godine saopštila da će rang lista biti objavljena do kraja
februara 2023. godine. Međutim, do kraja formalno-pravnog pregleda svih prijava (u kojem
je Fondacija provjeravala ispunjenost uslova iz Javnog poziva, ali i besprijekornost
popunjenih prijava) utvrđeno je da, pored važnih propusta koji su se po propozicijama
Javnog poziva mogli otkloniti kroz dopune podnosilaca prijava, većina prijava ima i neki
formalni nedostatak (npr. greške odstupanja od 0,01 evrocent zbog konverzije iz BAM u
EUR, pogrešno obračunate finansijske kartice, formalnih propusta distributera u izdavanju
ponuda, tipografske greške u imenima, permutacije u identifikacionim brojevima i sl.).
Imajući u vidu da se radi o Javnom pozivu na koji se poljoprivrednici prijavljuju putem
interneta, te na niz podataka i dokumenata koje je poljoprivrednici trebalo da dostave u
prijavama prema propisima Javnog poziva BTP-22, te da cilj formalno-pravnih provjera nije
diskvalifikacija zbog formalnih propusta nego ispravnost podataka i informacija u
prijavama prije stručnog pregleda, Fondacija je odlučila da se svim poljoprivrednicima
obezbijedi mogućnost da kroz proceduru dopune prijava propisanu Javnim pozivom
otklone formalne nedostatke i greške u prijavama koje suštinski ne utiču na kvalitet
prijava.

Sve nove informacije biće pravovremeno objavljene na internet stranici Fondacije
forsrpska.org, a svi podnosioci prijave u svakom trenutku se mogu obratiti Fondaciji za sva
pitanja koja imaju na info@forsrpska.org ili 051/264-820 radnim danima, od 8.00 do 16.00.