Skip to main content
ml
08.02.2022.
Uslovi za dodjelu bespovratnih sredstava


FINANSIJSKI USLOVI

 

 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po Korisniku je 70% ukupnih prihvatljivih troškova nabavke.
 • Maksimalni iznos podrške po Korisniku je 25 000 EUR.
 • Ukupni prihvatljivi troškovi nabavke mogu biti troškovi nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik ima zakonski regulisano pravo na povrat PDV-a, ili troškovi nabavke s PDV-om, u slučaju da Podnosilac prijave/Korisnik nema pravo i mogućnost povrata PDV-a.

 
PODOBNOST PODNOSIOCA PRIJAVE


Pravo na prijavu na Javni poziv imaju:

 • fizička i pravna lica (MMS) koja imaju prebivalište ili sjedište u Republici Srpskoj ili u Brčko distriktu;
 • bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom;
 • upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske ili
 • Brčko distrikta (RPG);
 • ili registrovana za primarnu poljoprivrednu djelatnost kod nadležnog privrednog suda;
 • nabavljaju mehanizaciju, opremu i alate za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu koje je na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta.

 

 • Podnosilac prijave može podnijeti ukupno 1 prijavu na Javni poziv, koja može da sadrži neograničen broj jedinica nabavke.
 • Podnosilac prijave na Javni poziv kao fizičko lice i njegovo/a povezano/a pravno/a lice/a smatraju se jednim podnosiocem prijave u smislu ovog Javnog poziva. Fizičko lice koje je većinski vlasnik ili lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica ne može da podnese prijavu na Javni poziv po više od jednog osnova (i u ime pravnog lica i kao fizičko lice), nego samo po jednom osnovu.
 • Dozvoljena je samo jedna prijava na Javni poziv za jedno mjesto realizacije poljoprivredne proizvodnje.

Detaljne informacije pogledajte u objavljenom Javnom pozivu

Prezentacija projekta- Upoznajte se sa osnovnim uslovima Programa podrške